Engleză | Bulgară | Română
        
Loading
1957 - 1988: Originile Coeziunii şi Politicii Regionale UE

"Suntem de părere că sunt încă multe de făcut în Comunitate în domeniul politicii regionale. Posibilităţile nu au fost probabil conşientizate sau nu s-a acţionat asupra lor în mod corespunzător. În special, trebuie să dăm politicii regionale un impuls proaspăt formulat la acelaşi nivel al Comunitîţii şi, trebuie să precizez, având cooperarea regulată a guvernelor Statelor Membre, care este esenţial dacă acest lucru este să reuşească." Jean Rey, Preşedinte al Comisiei Europene 1967 - 1970.
 

   Instrumente and iniţiative financiare care să se adreseze dezechilibrelor economiei şi sociale la nivelul Comunităţii au existat încă d ela începutul integrării europene, dar doar în 1986 fundaţii legale introduse de Actul Unic European au netezit calea pentru o politică de coeziune integrată.
   În timpul perioadei 1957 - 1988, Fondul Social European (ESF, din 1958), Fondul European pentru Garantare şi Consiliere în Agricultură (EAGGF, din 1962) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF, din 1975) au cofinanţat proiecte care au fost selectate în prealabil de Statele Membre. mai mult →
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria este un Program Operaţional cu finanţare UE, aplicat în România şi Bulgaria, pe durata 2007 - 2012. Programul susţine dezvoltarea de zone specifice eligibile de frontieră, în România şi Bulgaria. Îşi propune să creeze o "punte" între cele două ţări, pentru a ajuta zonele de frontieră să depăşească problemele lor similare de dezvoltare, lucrând împreună şi găsind soluţii comune.

   Astfel, în loc să despartă, frontiera va uni zonele de o parte şi de cealaltă parte a Dunării.
    Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria oamenii din zonele de frontieră vor fi încurajaţi să dezvolte noi afaceri, să facă schimb de informaţii şi să beneficieze de un acces îmbunătăţit asupra frontierei. Vor lucra împreună în prevenirea inundaţiilor, păstrarea valorilor naturale şi promovarea turismului. Aceasta va duce la stimulente crescute de a trăi şi munci în comunităţile de frontieră şi va face aceste zone mai atractive pentru investori. mai mult →

MAXIMIZAREA AVANTAJELOR COMPARATIVE ÎN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE

Conform analizei SWOT asupra Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, indicatorii demografici ridică provocări în ceea ce priveşte durabilitatea pe termen lung a ambelor regiuni de frontieră cu tendinţe de dezvoltare influenţate de economii localizate periferic, economie bazată pe agricultură, abia existând forţă de muncă şi o calitate a vieţii per ansamblu. Aceeaşi analiză atrage atenţia asupra inexistenţei Centrelor de Cercetare şi Dezvoltare Academică (singura excepţie în Giurgiu) găzduite de Universităţi şi care să contribuie la schimbul de competenţă, legături culturale şi inovaţie sporită pentru dezvoltare economică; pentru a cita, "Regiunea [cea transfrontalieră] nu are suficientă capacitate pentru a acoperi golurile din sistemul regional de inovare, astfel, există o mare nevoie pentru a înfiinţa centre noi pentru inovare şi cercetare aplicată". Ca şi consecinţă dar şi cauză în acelaşi timp, colaborarea academică limitată în zonele de frontieră a limitat capacitatea regiunilor de a genera inovare şi calitate a forţei de muncă.

 

Mai mult, ca o consecinţă deficitul structural în ceea ce priveşte capitalul uman în comunităţile locale a avut până acum efecte secundare negative asupra eforturilor făcute de ambele administraţii ale zonelor de a profita de beneficiile Integrării în Uniunea Europeană. mai mult →

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.