Jun 16

40 младежи от България и Румъния получиха сертификати за погранично сътрудничество


40 младежи от Румъния и България получиха сертификати за завършено обучение в областта на пограничното сътрудничество вчера. Младите хора са от района на Велико Търново и област Долж в северната ни съседка. Те са работили в пет тематични групи, разделени в сферите на бизнеса, местните администрации, представители на НПО в областта на образованието, околната среда и социалните дейности. Образователната програма е била организирана в рамките на съвместен научен проект на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Университета в Крайова. Той се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.
Проектът “Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони” е с продължителност 18 месеца. Общата му стойност е 486 000 евро. Вчера във Велико Търново започна заключителната научна конференция по разработката, която ще продължи и днес. Свои доклади ще представят български и румънски експерти, които са работили по проекта.
В рамките на инициативата са осъществени седем работни срещи на експертните екипи от двете страни. Открити и оборудвани са два центъра за трансгранични изследвания на проблемите на граничните региони по Дунав, разказа координаторът на проекта проф. д-р Вихрен Бузов, който е зам.-декан на Философския факултет при ВТУ. Екипи от двата вуза подготвят съвместна магистърска програма, посветена на интеграцията на балканските страни в НАТО.
Според експерта от българска страна доц. д-р Теодора Калейнска бъдещата съвместна работа на ВТУ с румънските им партньори е гарантирана от няколко фактора. На първо място тя постави участието и обучението по проекта на студентите, които в рамките на неговата продължителност са запознати в детайли с програмата за трансгранично сътрудничество и с новата визия за развитие на Европа 2020. “Резултатът от работата на младите хора са пет нови проектни идеи за кандидатстване в следващия период на програмата 2014-2020. Предложенията са в областта на туризма и местното икономическо развитие, околната среда, социалните дейности, изграждане на трансграничен център по градинарство и мултикултурна работа с малцинствата”, обясни доц. Калейнска.
Златина ДИМИТРОВА

admin

Jun 16

Конференция отбеляза края на междууниверситетски проект


ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАУЧНИЯ ПРОЕКТ „МАКСИМИЗИРАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ” започна вчера във Велико Търново. Проектът се осъществява по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България и водещ партньор е Факултетът за социални науки на университета в Крайова, Румъния. Партньор от българска страна е Философският факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
486 000 евро са получили двата вуза, за да реализират идеята си.
В рамките на проекта са осъществени седем работни срещи на експертните екипи, проведени са две международни научни конференции за влиянието на европейската интеграция върху развитието на граничните региони в двете страни и перспективите за бъдещо сътрудничество, както и едно изследване на областите Велико Търново и Долж, Румъния, за проблемите на местното развитие. В университета в Крайова и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” са открити и оборудвани центрове за трансгранични изследвания, които имат функцията да изследват проблемите на граничните региони по Дунав, да разработват и реализират нови проекти по линия на българо-румънското сътрудничество.
Най-продължителни се оказаха дейностите по програмата „Изграждане на капацитет”, по която са преминали обучение 40 участници от България и Румъния. Подготвя се и съвместна магистърска програма на екипи от университетите в Крайова и Велико Търново, посветена на интеграцията на балканските страни в НАТО.

admin

Jun 16

Великотърновска област изостава в усвояването на ресурс по Програмата за трансгранично сътрудничество

Незадоволително ниво на използване на финансов ресурс от Европейския социален фонд в икономическата област на местно ниво. Това сочат резултатите от проведено четиримесечно емпирично проучване за въздействието на европейската интеграция върху развитието на граничните региони в България и Румъния и по-конкретно в областите Велико Търново и Долж. Проучването е част от дейностите по проекта „Максимизиране на сравнителните параметри на граничните региони” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Резултатите от изследването ще бъдат представени в книга, която съдържа и препоръки към местните власти за подобряване на техните политики и увеличаване на ролята на европейските проекти в местното развитие.

„Показателите за България като цяло са по-добри, но за Великотърновска област имаме множество стартирали, но не приключили проекти по линия на трансграничното сътрудничество”, обяви доц. д-р Теодора Калейнска, експерт по проекта от българска страна. Според анализа на проучването, една от причините за изоставането е липса на собствен финансов ресурс, защото възстановяването на средствата по програмата върви трудно и бавно. „Това забавяне за едно предприятие например, затворило сериозни средства от порядъка на над половин милион евро, създава проблем за негова работа. Тук препоръките касаят централната власт. Необходимо е ускоряване на хода на оценката и мониторинга на проектите, както и на сроковете за възстановяването на авансовите плащания, за да не се създават шокови ситуации, не само в предприятията, но и в общините”, уточни Калейнска. Друг момент, който констатира проучването, е липсата на достатъчно доверие и добра съвместна работа между двете страни на границата. „България и Румъния все още малко се познават като партньори. Нямаме устойчиво партньорство, което да позволи продължаваща работа. Работи се на парче и то главно в областта на културата, което не води до устойчив интерес. Трети момент са самите процедури. Според експертите апликационните форми и целият процес на проекта имат остра нужда от ревизия от страна на управляващия орган. В нашия случай – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Чисто технически проблеми спират дребните производители, тези за които са насочени парите, да кандидатстват и успешно да завършат един проект”, посочи Теодора Калейнска. В хода на проучването е установено че около 30% от подписаните договори са спрени именно по този показател.

Теодора Калейнска

admin

Jun 16

СРЕЩА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА ПО БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПРОЕКТ

На 13-14.06. 2012 г. в залите на хотел „Премиер” в старата столица ще бъде проведена Среща на експертните екипи за заключителна оценка на извършените дейности по научен проект MIS-ETC Code 408 „Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони”, който се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Водещ партньор е Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, Румъния. Партньор от българска страна е ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Философски факултет. Срокът на проекта е 18 месеца, а той е на стойност 486000 евро.
В рамките на проекта бяха осъществени 7 работни срещи на експертните екипи (4 в Румъния и 3 в България), бяха проведени две международни научни конференции за влиянието на европейската интеграция върху развитието на граничните региони в двете страни и перспективите за бъдещо сътрудничество. Четиримесечното емпирично изследване в областите Великотърновска и Долж, Румъния, завърши с издаването на книга с обзор на проблемите на
местното развитие и предложения към институциите за подкрепа за развитие на добри практики. В Университета в Крайова и във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” бяха открити и оборудвани центрове за трансгранични изследвания, които имат функцията да изследват проблемите на граничните региони по Дунав, да разработват и реализират нови проекти по линия на българо-румънското сътрудничество. Центърът за трансгранични изследвания във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” бе институционализиран с решения на Академическия му съвет, който на 11.06.12 г. прие неговия статут. Най-продължителни се оказаха дейностите по Програмата „Изграждане на капацитет”, където бе реализирано съвместно обучение на 40 участници от България и Румъния (от сферите на бизнеса, местните институции, неправителствени организации, малцинства и др.), които предстои да получат сертификати и да се включат активно в дейностите за развитие на пограничното сътрудничество. Обучаемите с участие на експертите развиха 5 нови проектни идеи за кандидатстване в следващия период на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Подготвя се и съвместна магистърска програма на екипи от
университетите в Крайова и Велико Търново, посветена на интеграцията на балканските страни
в НАТО.

Coordinator of the Project Team
Prof. PhD Vihren Bouzov
Vice Dean of Philosophical Faculty
Scientific Research and International Cooperation
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Bulgaria

admin

Jun 16

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ОТКРИВА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПРОЕКТ

На 12-13.06. 2012 г. в залите на хотел „Премиер” в старата столица ще бъде проведена Заключителната конференция по научен проект MIS-ETC Code 408 „Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони”, който се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Водещ партньор е Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, Румъния. Партньор от българска страна е ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Философски факултет. Срокът на проекта е 18 месеца, а той е на стойност 486000 евро.
В конференцията участват експертните екипи от румънска и българска страна от университетите в Крайова и Велико Търново, гости от редица румънски академични центрове, проявяващи интерес към сътрудничество с България и разработване на проекти с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Букурещ, Тимишоара, Орадя. Сред тях е Деканът на Философския факултет на Университета в Букурещ проф. д-р Ромулус Бранковану, проф.д-р Флора Чипя, Декан на Факултета за социални и хуманитарни науки на Университета в Орадя и проф. Симона Станчу, завеждаща международно сътрудничество в същия Университет, проф.Себастиан Киримбу, Директор на Център за изследвания и ресурси по европеистика в Университета Спиру Харет. Първото заседание на конференцията е посветено на перспективите на българо-румънското сътрудничество в светлината на Стратегията на ЕС „Европа 2020” и перспективите на европейските програми 2014-2020 г.
На конференцията ще бъде отбелязано и завършването на модулното обучение на 40 участници от Румъния и България по проектната дейност „Изграждане на капацитет”, която имаше за цел да развие капацитета на местните общности за регионално погранично сътрудничество. Пленарното заседание на конференцията ще се състои на 12.06 от 15.30 в залата на хотел „Премиер”, а нейната работа започва от 9.30 на същия ден.

Coordinator of the Project Team
Prof. PhD Vihren Bouzov
Vice Dean of Philosophical Faculty
Scientific Research and International Cooperation
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Bulgaria

admin

May 18

Очакват се 1 милион румънски туристи това лято в България

Очаква се над 1 млн. румънски туристи да посетят България през 2012 г. Ранните записвания от северната ни съседка за почивка у нас бележат ръст от 6 процента спрямо миналата година. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов по време на дискусия “Представяне на България като туристическа дестинация” в рамките на Осмата световна среща на българските медии, която се провежда в Букурещ. През 2011 г. туристите от северната ни съседка бяха близо 1 милион.

Пълен текст …

May 16

CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS, CLOSE IN CONFERENCE, MAXIMIZATION OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF BORDER REGIONS, 12-13.06.2012, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Philosophical Faculty, T. Turnovski Str. 2, 5003 Veliko Turnovo, Bulgaria
[full text in pdf format]

The Romanian-Bulgarian team of the Research Project MIS-ETC Code 408 “Maximization of Comparative Advantages of Border Regions”, Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Program 2007-2013, Lead partner University of Craiova, Romania, project value 486000 Euro, 01.01.2011-01.07.2012, is organizing an International Close In Conference entitled “Maximization of Comparative Advantages of Border Regions”. Experts from all fields and social sciences, history, philosophy and psychology, representatives of all local and national institutions are invited to participate in the conference. They are encouraged to submit their views on the future of Romanian-Bulgarian cross border cooperation and development under the impact of the EU-integration in the light of the EU Strategy for the Danube Region and the EU growth Strategy Europe 2020.
The Conference will be held on June 12th-13th 2012. In Veliko Turnovo. With the exception of experts and participants in the Capacity Building Programme, all participants cover expenses for travel, accommodation and daily allowances.
CONFERENCE PANELS:
1. The Future of the Romanian-Bulgarian Cross Border Cooperation – the Impact of the EU-Integration
2. Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Program 2014-2020: Project’s Ideas
3. The Comparative Advantages of the Regions of Dolj, Romania, and Veliko Turnovo, Bulgaria – Research Results and Reccomendations
The Deadlines:
Submission of topics and short abstracts in English: 4.06.2012
Information for acceptance and programme – 7.06.2012
Submission of the final version of the papers (not longer 7 pages, short summary with key words, short bio for authors, references – Chicago Style) – 20.06.2012.
Please send your applications and your papers to v.bouzov@gmail.com.
You can see the information on the project on the site: http://crossbgborder.com/cbcrobg/index-bg.html.

Coordinator of the Project Team
Prof. PhD Vihren Bouzov
Vice Dean of Philosophical Faculty
Scientific Research and International Cooperation
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Bulgaria

admin

Apr 09

Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове


На 3 Април 2012 г. на посещение в община Лясковец бе 20-членна делегация включваща представители на местните и регионални власти, земеделски служби, неправителствени организации и образователни институции от Крайова (Румъния) с цел запознаване с успешни практики на проекти, реализирани със средства от Европейските структурни фондове. Посещението се реализира в рамките на проект „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони (Велико Търново и Долж)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, който се реализира от Великотърновския университет – Философски факултет съвместно с Университета в Крайова – Факултета по социални науки. Освен официалното посрещане от страна на Кмета на Община Лясковец Д-р Ивелина Гецова в програмата на посещението са включени и представяне на опита на Целодневна детска градина „Славейче” с реализацията на инициатива „Екологична детска градина” и представяне на Местната инициативна група „Лясковец – Стражица”. Гостите от Румъния направиха кратка обиколка на централната градска част за да се запознаят с наскоро приключилата цялостна реконструкция на централния площад и изградените нови пешеходни зони и зони за отдих. По време на посещението Мария Илчева, Ръководител на екипа по проекти на Община Лясковец представи възможностите за реализация на съвместен проект за изграждане на Трансграничен център за добри практики в областта на зеленчукопроизводството и екологичното земеделие между България и Румъния. За тази цел е определена съществуващата знакова за град Лясковец сграда на киното, разположена на Централния площад, която в момента е в лошо състояние и не може да бъде пълноценно използвана. Това е стратегически и иновативен проект за община Лясковец, с който ще се разкрият нови възможности и перспективни в традиционни области за развитие между Лясковец и Крайова, чрез който да се стимулират местното развитие на земеделските райони. Чрез изграждането на трансграничен център ще се насърчи обмена на добри практики, съвместни инициативи и проекти в с европейско финансиране в сферата на зеленчукопроизводството, винарството, лозарството и туризма. Посещението на Румънската делегация завърши с посещение на Музея на гурбетчийското градинарство, където домакините от Община Лясковец представиха възможностите за участие в първия по рода си Карвинг фестивал – „Лясковец пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който предстои да се проведе през м. Септември тази година.

Съобщение на сайта на Община Лясковец

admin

Apr 09

Гости от Крайова гостуваха в Горна Оряховица

20-членна делегация от Крайова бе на кратко посещение в Горна Оряховица. В състава на групата от румънския град влизаха представители на местната и регионалните власти, земеделски служби, неправителствени организации, социални домове, образователни и културни институции. Гостите бяха посрещнати от зам. кметовете Николай Георгиев и Йорданка Кушева, които ги запознаха накратко с географското разположение, икономиката, образованието и културните прояви в Община Горна Оряховица. Румънските гости имаха възможността да се запознаят подробно и с проектите, по които работи Общината и изразиха задоволство от работата в социалната сфера и разнообразието на предоставяните социални услуги. Групата от Крайова посети и Историческия музей в Горна Оряховица. Визитата на делегацията бе в рамките на проект „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони (Велико Търново и Долж) по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът се реализира от Философския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, съвместно с Факултета по социални науки на Университета в Крайова.

САЙТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

admin